De Bokkerijders ledenlijst

Wijzigingen:

Om de ledenlijst accuraat
te houden, verzoeken we je
om wijzigingen zodra die
bekend zijn door te geven
aan Jean-Paul.