Reglement SWAC MTB Budel 2019

 

Dit reglement is samengesteld ter bevordering van:

• uw en andermans veiligheid!

• een goede doorstroming

• het zo veel mogelijk voorkomen van hinder voor overige weggebruikers.

 

Deelnemers:

 1. De hele route is uitgepijld. Afwezigheid van een pijl op kruisingen en splitsingen betekent ‘rechtdoor’. Er fietsen leden van de organisatie over de route om eventueel ontbrekende pijlen te herplaatsen.
 2. Alle deelnemers dragen een door de organisatie verstrekte polsband als bewijs van deelname.
 3. U neemt deel aan een prestatie toertocht en niet aan een wedstrijd. U dient de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften na te leven.
 4. U neemt geen onnodige risico’s.
 5. U heeft respect voor andere mensen die van hetzelfde gebied gebruik maken. De deelname aan deze georganiseerde tocht geeft GEEN enkel recht tot afwijkende voorrang in welke situatie dan ook.
 6. Het dragen van een helm kan ernstig letsel voorkomen. Het dragen van een helm is om die reden verplicht.
 7. U bent verplicht een geldig paspoort/identiteitsbewijs bij u te dragen.
 8. U fiets door beschermd natuurgebied. Toon respect voor de natuur, voorkom vernielingen en laat geen afval achter.
 9. De openstelling van de rustpost is gebaseerd op jarenlange ervaring. Een beetje geoefend fietser zal de rustpost binnen de openstelling bereiken. Mocht u onvoldoende geoefend zijn en pas na het sluiten de rustpost bereiken, dan dient u er rekening mee te houden dat de uitpijling is verwijderd. Fietsers die na het sluiten bij de rustpost arriveren of vertrekken moeten gebruik maken van eigen navigatie.

 

 

Signaleurs:

 1. De signaalgevers van de organisatie dragen een speciaal ‘verkeersregeleaars’ vest en zijn bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen aan de deelnemers.
 2. U dient als deelnemer de aanwijzingen van de signaleurs op te volgen, mede voor Uw eigen en andermans veiligheid.
 3. Op kruisingen en onoverzichtelijke en/of gevaarlijke punten waarschuwen de signaaleurs de deelnemers om te zorgen voor een snelle en veilige doorgang van de deelnemers. Uiteraard ontneemt dit niet Uw plicht om ook zelf te blijven opletten.

 

 

Algemeen:

 1. In zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn de aanwijzingen van de leden van de organisatie (SWAC) bindend.
 2. Bij het niet naleven van voormelde regels, of het niet opvolgen van de instructies van leden van de organisatie (herkenbaar aan badge/accreditatie), wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor tijdelijk in bewaring genomen persoonlijke eigendommen zoals sporttassen en/of fietsen of fietsonderdelen.
 4. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
 5. Deelnemers worden geadviseerd om een passende verzekering af te sluiten.
 6. Op 4 oktober 2015 is de organisatie bereikbaar via +31 (0)6 30970027.