Reglement Mendig-Budel

 

Dit reglement is samengesteld ter bevordering van:

o       uw en andermans veiligheid

o       een goede doorstroming

o       het zo veel mogelijk voorkomen van hinder voor overige weggebruikers.

 

Deelnemers:

1.        De hele route is uitgepijld. Afwezigheid van een pijl op kruisingen en splitsingen betekent ‘rechtdoor’.

2.        Alle deelnemers dragen een door de organisatie verstrekte polsband als bewijs van deelname, of een door de organisatie vertrekt startnummer.

3.        U neemt deel aan een wielertoertocht en niet aan een wedstrijd. U dient de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften na te leven.

4.        U neemt geen onnodige risico’s.

5.        Het dragen van een helm kan ernstig letsel voorkomen. Het dragen van een helm is om die reden verplicht.

6.        U bent verplicht een geldig paspoort/identiteitsbewijs bij u te dragen.

7.        Een fietsersgroep mag maximaal uit 15 rijders bestaan. De afstand tussen twee afzonderlijke groepen bedraagt ten minste 200 meter.

8.        Ook als twee groepen in elkaar schuiven mag het maximaal aantal rijders per nieuwe groep niet meer dan 15 zijn.

9.        U maakt gebruik van de fietspaden. Indien een fietspad ontbreekt bent u verplicht uiterst echts op de rijbaan van de weg te rijden.

10.     De start van de toertocht vindt plaats om 08:00 uur. De vertrekplaats is het marktplein (Marktplatz) voor het gemeentehuis in Mendig (D).

11.     De finish is op de Markt in Budel, gemeente Cranendonck. De finish sluit om 20.30 uur.

12.     De lengte van de toertocht bedraagt ongeveer 250 kilometer.

13.     Onderweg zijn drie rustposten voorzien door de organisatie.  

Post: Locatie:                           Opening - Sluiting

1.    Tondorf (D)                         09:30 - 11:30

2.    Vossenack (D)                     11:30 - 15:00

3.    Waldfeucht (D)                    11:30 - 18:00

14.     De openstelling van de rustposten is gebaseerd op jarenlange ervaring. Een beetje geoefend fietser zal de rustposten binnen de openstelling bereiken. Mocht u onvoldoende geoefend zijn en pas na het sluiten de rustpost bereiken, dan dient u er rekening mee te houden dat de uitpijling is verwijderd. Fietsers die na het sluiten bij de rustpost arriveren of vertrekken moeten gebruik maken van eigen navigatie.

15.     Annulering door de deelnemer is ten alle tijden mogelijk, waarbij voor restitutie van de bijdrage volgende regeling wordt toegepast: Inhouding bij annulering

o   tot 2 weken voor de aanvang van de tocht                     € 2,50

o   van 2 weken tot 1 week voor de aanvang van de tocht    € 5,00

o   in de laatste week tot 2 dagen voor datum dat de tocht verreden wordt, wordt 50% van het totale bedrag ingehouden.

o   Bij annulering in de laatste 2 dagen volgt geen restitutie van uw bijdrage.

 

Volgers:

16.     De organisatie voorziet niet in volgauto's en/of -motoren ter verzorging of ondersteuning. Hierin dienen deelnemers zelf te voorzien.

17.     Volgauto’s en –motoren voeren gedimd groot licht. Waar nodig maken zij gebruik van de gevarenlichten (knipperlichten).

18.     Volgauto’s zijn aan de voorzijde voorzien van een volgnummer welke bij de start opgehaald dient te worden bij de organisatie (geldigheid ontheffingen). De volgauto dient ook geregistreerd te zijn bij de organisatie.

19.     Volgauto’s zijn aan de achterzijde voorzien van een witte driehoek met rode rand met daarin de tekst: “Radfahrer" e/o "Radtour”. (punt naar boven).

20.     Bij het vertrek in Mendig parkeert U (zoveel als mogelijk) op de buitenring van de Markt.

21.     Het is volgauto’s niet toegestaan de laatste wielrenner te passeren tot 6,5 kilometer na de start. Einde neutralisatiezone. (De Duitse politie zal op de naleving hiervan toezien.) Daarna is het passeren van wielrenners toegestaan indien de verkeersveiligheid dat toestaat.

22.     Bestuurders van volgauto’s en –motoren houden zich altijd aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften.

23.     Op de rijbanen zonder fietspad rijdt U uiterst rechts op ca. 50 meter voor de fietsersgroep.

24.     Indien de fietsers op een fietspad rijden, rijdt u op de rijbaan van de weg.

25.     Volgers worden geacht niet naast, tussen of dicht achter de wielrenners te rijden ivm. de veiligheid en gezondheid van de renners.

26.     De organisatie zal over het hele traject locaties aangeven waar het makkelijk is om de renners te ontmoeten. Wij adviseren de volgers, mede op verzoek van de wielrenners, om zoveel mogelijk de fietsroute te vermijden en via andere wegen naar de ontmoetings locaties te rijden.

 

Begeleiders/Signaleurs:

27.     U draagt een signaleringsvest.

28.     U heeft geen bijzondere bevoegdheden.

29.     U dient zo soepel mogelijk voor de doorstroming in het verkeer van de aan u toegewezen wielrijders te zorgen. U geeft daartoe aanwijzingen aan de deelnemers.

30.     Op kruisingen en onoverzichtelijke en/of gevaarlijke punten waarschuwt u de wielrijders en zorgt u voor een snelle en veilige doorgang van de fietsers.

 


Afgelasting:

31.     In het bijzondere geval van extreme weersverwachtingen kan de organisatie besluiten de tocht af te lassen, omdat zij de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en de vrijwilligers niet kunnen waarborgen.

32.     De organisatie zal een afgelasting van de tocht uiterlijk op de dinsdag voor de aanvang van de tocht om 12.00 uur beslissen op basis van de dan bekende weersverwachting. Hierbij wordt gekeken naar extreem hoge temperaturen (hoger dan 33 graden) en mogelijke zware onweer, windstoten en dergelijke.

33.     In het onverhoopte geval van een plotselinge treurige gebeurtenis binnen de organisatie, houdt de organisatie zich het recht de tocht eveneens te annuleren.

34.     De organisatie zal zo’n afgelasting middels media en e-mail bekend maken nadat het besluit genomen is.

35.     De organisatie zal bij afgelasting van de tocht uw betaalde inschrijfgeld terugbetalen, minus aftrek van € 5,- administratie kosten.

 

Algemeen:

36.     In zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn de aanwijzingen van de leden van de organisatie (SWAC) bindend.

37.     Bij het niet naleven van voormelde regels, of het niet opvolgen van de instructies van leden van de organisatie), wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.

38.     Bij de start in Mendig kunnen persoonlijke eigendommen, zoals sporttassen (geen dure zaken zoals bijvoorbeeld sierraden), aan de organisatie in bewaring worden gegeven. U kunt deze eigendommen bij aankomst in Budel bij de organisatie ophalen vanaf 18:00 uur of zoveel eerder als mogelijk. In bewaring gegeven persoonlijke eigendommen dienen voorzien te zijn van een naamlabel.

39.     De organisatie is niet aansprakelijk voor tijdelijk in bewaring genomen persoonlijke eigendommen zoals sporttassen en/of fietsen of fietsonderdelen.

40.     De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

41.     Deelnemers, volgers en begeleiders/signaleurs worden geadviseerd om een passende verzekering af te sluiten.

42.     Op de dag voor het evenement en op de dag van het evenement is de organisatie bereikbaar via een nader te communiceren 06 nummer.

 

Privacy:

43.     De organisatie gebruikt de door u verstrekte gegevens alleen voor interne administratieve doeleinden. Alleen de secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de gegevens en gebruiken deze.

44.     De verstrekte gegevens worden lokaal opgeslagen en na 3 jaar weer verwijderd.

45.     De deelnemers die zich voor een overnachting aanmelden, gaan akkoord dat de organisatie hun namen zonder verdere adresgegevens aan de hotels doorgeeft.

46.     De namen en telefoonnummers van deelnemers die zich voor de bus aanmelden, komen op de passagierlijst. Dit is nodig om de organisatie in staat te stellen te controleren of iedereen er is, en indien mogelijk met ontbrekende mensen contact op te nemen. De passagierslijst wordt na het evenement vernietigd.

47.     Indien de organisatie gebruik maakt van de e-mails in een algemene mailing, zal dit in BCC gebeuren, zodat andere mensen dit niet te zien krijgen.

48.     Tijdens de tocht worden er doorgaans foto’s gemaakt, die op de website van de organisatie geplaatst zullen worden, uiteraard zonder vermelding van namen.

49.     Indien u misstanden in het gebruik van de gegevens constateert, kunt u met de organisatie contact opnemen via het contactformulier op de website van de organisatie, of met het eerder in punt 42 vermelde telefoonnummer.

50.     Als u akkoord gaat met deze privacy punten in dit  reglement, geeft u aan geen bezwaar te maken tegen deze manier van handelen.